یکی از شیرین ترین خوردنی های دنیا که اکثر ما شیرین ترین لحظات زندگی مان را با آن ها گذرانده ایم، کیک ها و شیرینی ها هستند. در این بین صنعت کیک پزی پیشرفت های بسیاری کرده که همین باعث شده کیک های عجیب و غریبی پا به عرصه وجود گذارند! در این دسته به معرفی برخی از این کیک ها و شیرینی ها می پردازیم.