در این دسته به معرفی غذاهای عجیب و غریب دنیا پرداخته شده است که از نظر مردم دنیا چندش آور است ولی از نظر مردم محلی لذیذ می باشد. عجیب ترین غذاهای جهان ما را فرهنگهای جالب و قابل توجه کشورهای مختلف آشنا می کند. متاسفانه اگر زمان به عقب برگردد، جهان تنها شامل غذاها و صبحانه های خوش مزه نخواهد بود بلکه با خوردنی های عجیبی روبه رو خواهید شد که می تواند شما را شوکه کند.